Adatvédelem

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:  Dr. Deák Róbert, 5000 Szolnok, Dózsa György út 1. (továbbiakban: Dr. Deák Róbert) Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

Dr. Deák Róbert weboldala használatának megkezdésével a felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a tulajdonos a jövőben módosítja, a változásokat az oldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

Szerzői jogok

Dr. Deák Róbert weboldala megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (pl: az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalakon feltüntetett, felhasznált és az oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések, a Magyarországon hatályos jogszabályok, nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni jog a tulajdonost illeti.

Dr. Deák Róbert weboldalán elérhető tartalom, eltérő megjelölés vagy utalás hiányában, a tulajdonos szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a tulajdonos külön írásbeli engedélyének hiányában, kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

Adatkezelés, személyes adatok védelme

Előfordulhat, hogy Dr. Deák Róbert weboldalának meghatározott részeihez való hozzáférést a tulajdonos regisztrációhoz köti, melynek során a tulajdonos a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de az adatszolgáltatás minden ilyen esetben önkéntes.

Dr. Deák Róbert biztosítja Önt arról, hogy adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik félnek, pl. értékesítési, bérbeadási, csere céllal vagy egyéb okokból, nem adjuk ki, amennyiben adatgyűjtésekor ezzel kapcsolatban nem jeleztünk határozottan mást.

Dr. Deák Róbert a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek

Dr. Deák Róbert bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló az 1992. évi LXIII. törvény-, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény-, a Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései-, az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásai-, továbbá adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalások szerint kezel.

A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó engedélyét. Engedélyének visszavonását a jövőre nézve postai úton feladott levélben, vagy E-mailben teheti meg. Dr. Deák Róbert levelezési címét és egyéb elérhetőségeinket megtalálja a kapcsolat menüpont alatt.