Jogszabályváltozás!

2010. június. 28.

A törlő határozat kibocsátását követően hiába kerül kifizetésre a tartozás, ezzel a tagsági, illetve a nyilvántartási jogviszony már nem lesz visszaállítható!


A fizetési felszólítások után a Kamara Alapszabálya és a 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján lassan sor kerül a kamarai nyilvántartásból törlő határozatok meghozatalára.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek múlt évi módosítására tekintettel a kamarai törlő határozat ellen fellebbezni nem lehet, hanem jogszabálysértés esetén a határozat felülvizsgálatát lehet bíróságtól kérni (keresetlevél benyújtásával, illetékfizetés feltételével).

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt évek jogi lehetőségeitől eltérően a törlő határozat kibocsátását követően hiába kerül kifizetésre a tartozás, ezzel a tagsági, illetve a nyilvántartási jogviszony már nem lesz visszaállítható, a kamara szervezetei méltányosságból egyáltalán nem, saját hatáskörben kizárólag jogszabálysértés esetén jogosultak a határozat visszavonására! A kamarai nyilvántartásból való törlésről a kamara szervezetei a törvény rendelkezései alapján az illetékes rendőrkapitányságokat értesítik, amelyek a szakmai igazolványokat, működési engedélyeket visszavonják.

A 2005. évi CXXXIII. törvény hatályos rendelkezései szerint a vállalkozás keretében végzett személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység folytatásához – jelenleg is – kötelező a kamarai tagság, illetve a vállalkozások esetében a kamarai nyilvántartás. A kamarai törlő határozat kibocsátását követően – miután a rendőrség visszavonja az igazolványt, működési engedélyt – ismét szükséges lesz kiváltania a szakmai igazolványt, a működési engedélyt, illetve a Kamarába bejelentkeznie annak a személynek, vállalkozásnak, aki/amely a szakmai tevékenységet – a jogszabályoknak megfelelően – továbbra is végezni szeretné.

A felesleges kiadások, adminisztráció, utánajárások, esetleges bírságolások, a munka elvesztése elkerülése céljából kérjük az érintetteket, hogy a kamarai tartozásaikat – még a törlő határozatok megszületése előtt – rendezni szíveskedjenek!

Nem lehet hozzászólni.