Önéletrajz

1970. november 15-én születtem, Szolnokon. Az ELTE Jogtudományi Karán (1990-1995) szereztem diplomát 1995-ben, attól az évtől a Fővárosi Bíróság fogalmazójaként dolgoztam. 1996-tól szolnoki székhelyű ügyvédi irodában voltam ügyvédjelölt, 1997-ben jogi szakvizsgát szereztem, az év októberétől saját ügyvédi irodát működtetek, egyéni ügyvédként dolzom. Irodámban segítségemre van adminisztratív feladatokat ellátó kolléganőm, valamint egy alkalmazásomban álló ügyvéd kolléga. Társalgási szinten beszélek angolul, társasági- és cégjogi, valamint ingatlanjogi szaktanfolyamokat is végeztem.

Referenciák: Ügyvédi tevékenységem során több multinacionális gazdasági társaság képviseletét láttam, illetve látom el általános megbízási szerződés keretében (TIGÁZ Zrt. Mondi Business Paper Hungary Zrt.). Ezeken a társaságokon kívül több megyénkben és Budapesten működő kis-és középvállalkozást, valamint társadalmi szervezetet képviselek. Munkám során széleskörű tapasztalatot szereztem a gazdasági társaságok alapítása és egyéb cégügyei, a társaságok belső működése, szerződéses kapcsolatai és a tevékenységükkel kapcsolatos polgári peres-, közigazgatási és munkaügyi eljárások terén.