Azonnali cégalapítás

Nálam lehetősége nyílik egy nap alatt céget alapítani.

Egy nap alatt lezajlik a tényvázlat felvétele, az ügyfél kioktatása, okiratszerkesztés, és az iratok ellenjegyzésére is sor kerülhet.

A gazdasági társaság a jogszabály értelmében a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától előtársaságként működhet. Az előtársaság jellegét jelezni kell.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat mi után benyújtotta a kérelmet a gazdasági társaság a cégbejegyzés iránt,azzal a kivétellel, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

A társaság a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg adószámot, cégjegyzékszámot és statisztikai számjelet is kap.